Mini Mooi BVBA respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Mini Mooi BVBA behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken en leveren van een bestelling, versturen van nieuwsbrieven,…

U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Mini Mooi BVBA bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Mini Mooi BVBA uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.